Evidencija ugovora o najmu vozila - Rent-a-car sustav
Inter-biz, Usluge u informatici,Lošinjska 14,HR-42000 Varaždin,CROATIA
mob: +385 (0) 98 680 847, fax: +385 (0) 42 203 596
Cjenik :

Program se prodaje 'kakav jest', dakle sa ugrađenim funkcijama kojih je popis moguće pronaći u pratećoj dokumentaciji, a i provjeriti korištenjem demo inačice. Dodatne funkcije prema zahtjevima kupaca se ugrađuju prema dogovornim uvjetima. Prilagodba ispisa naloga na pisač je besplatna (obavezno dostaviti e-mailom ili fax-om izgled standardnog obrasca korištenog u vašoj tvrtki!).

Program
Cijena (bez PDV-a)
Ukupno
Rent-a-car
8.000,00
9.840,00


Proizvođač programa je Inter-biz, Usluge u informatici - plaćanje se vrši na račun tvrtke avansno.. Cijena se odnosi na osnovnu licencu - kod rada u mreži i korištenja više računala potrebno je dokupiti dodatne licence - cijena dodatne licence je 3800 kn + PDV! Za mrežnu instalaciju dajemo telefonsku podršku, dok uslugu instalacije na vašoj lokaciji naplaćujemo prema satnici 200kn/sat, uz naplatu putih troškova.

 

Po uplati prema ponudi, šaljemo program e-mailom, te na CD-ROM mediju zajedno sa originalnim računom.

Međunarodna trgovina - cijene za kupce izvan RH obračunavaju se u EUR, i to prema sljedećoj tablici. Osnovna cijena uključuje elektronsku (e-mail) distribuciju programa, dok se slanje programa poštom dodatno naplaćuje ovisno o lokaciji naručitelja (min. 50 EUR). Uplate se vrše prema ponudi (za ponudu pošaljite e-mail) deviznom doznakom na račun tvrke Inter-biz.

Inačica
Cijena (EUR)
Rent-a-car
1300 €

 

Cijene

Sučelje

Kontakt

Copyright © 2007-2008 by Inter-biz, Usluge u informatici